Επιστροφές

Οι Κάρτες ανανέωσης και τα πακέτα σύνδεσης δεν επιστρέφονται . Μοναδική εξαίρεση μπορεί να αποτελέσει ελαττωματική κάρτα sim η οποία αποδεδειγμένα έχει πρόβλημα από τον κατασκευαστή.